اهمیت سئو و تولید محتوا در کسب و کار

سارا آهوان اظهار کرد: در سومین ماه از فصل بهار، خانواده مادری فداکار با اهدای اعضای بدن وی، جان چندین بیمار نیازمند را نجات دادند و زندگی دوباره را به آنها بخشیدند.

وی افزود: زنده‌یاد فاطمه قربانی دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده‌اش ارگان‌های حیاتی وی برای اهدای زندگی به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار گفت: پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت خانواده، پیکر این بانو به بیمارستان سینای تهران انتقال یافت تا اعضایش زندگی چند نفر را نجات دهد.

آهوان خاطرنشان کرد: این اولین اهدای عضو شهرستان بیجار در سال جاری است.

source

توسط nastoor