ماه: ژانویه 2024

جشنواره «کتاب‌خوان و رسانه» فراخوان داد

دومین دوره جشنواره کتاب‌خوان و رسانه، با رویکرد‌های سه‌گانه تمرکز بر «کتابخانه عمومی» و «کتاب‌خوانی»، توجه به «رسانه‌های نوین» و قالب‌های متنوع و شرکت «کتاب‌خوانان» در جشنواره در اداره‌کل روابط…