اهمیت سئو و تولید محتوا در کسب و کار

مجید نصیری گفت: ۲۵۴ هزار و ۵۵۹ نفر ساعت از این آموزش‌ها در واحدهای فنی و حرفه‌ای برادران و ۱۵۹ هزار و ۷۶۹ نفر ساعت در واحدهای خواهران شهرستان ارائه شده است.

وی ادامه داد: آموزش‌های مهارتی به ۹هزار و ۸۴ نفر ساعت دانشجو و۸۳ هزار و ۷۲۳ نفر ساعت دانش‌آموز ارائه شد.

رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای خمین بیان کرد: ۱۲ هزار و ۴۸۰ نفر ساعت از ساکنان مناطق روستایی، ۱۶۶ هزار و ۴۰۳ نفر ساعت متقاضیان مهارت آموزی و ۳۹ هزار و ۹۳ نفر ساعت شاغلان بنگاه‌های اقتصادی پارسال در آموزش‌های مراکز فنی و حرفه‌ای خمین شرکت کردند.

نصیری گفت: پارسال ۱۸ هزار و ۲۹۱ نفر ساعت در پادگان و ۳۸ هزار و ۷۸۷ نفر ساعت در ندامتگاه آموزش‌های مهارتی فرا گرفتند.

رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای خمین اضافه کرد: یک‌هزار و ۳۲۲ نفر دوره مهارت آموزی هم در سال جاری در واحد برادران خمین ارائه شد.

وی، هدف از آموزش فنی و حرفه‌ای را گسترش توانایی‌ها و دانش افراد جویای کار و حتی شاغلین بیان کرد و افزود: آموزش و پژوهش، تولید استانداردهای آموزشی و ارزشیابی مهارت نیروی کار در دستور کار است.

نصیری گفت: این فرآیند از طریق آموزش در مراکز ثابت بخش دولتی، تیم‌های سیار شهری و روستایی، صنایع و صنوف، دانشگاه، زندان و پادگان‌ها و همچنین آموزش در بخش غیردولتی توسط آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد انجام می‌شود.

رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای خمین یادآور شد: مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای نسبت به تامین و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و ارتقای فرهنگ مهارت‌های فنی جامعه اقدام می‌کند و همچنین در کنار فعالیت آموزشی، تعیین صلاحیت حرفه‌ای افراد متقاضی را نیز انجام می‌دهد.

شهرستان خمین از توابع استان مرکزی ۱۰۵ هزار نفر جمعیت دارد که در ۲ شهر، ۲ بخش و هفت دهستان ساکن هستند.

source

توسط nastoor