اهمیت سئو و تولید محتوا در کسب و کار

عباس حبیب زاده گفت: این داوطلبین در روز‌های پنجشنبه و جمعه هفته جاری ششم و هفتم اردیبهشت‌ماه در پنج گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان‌های خارجی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

 نماینده سازمان سنجش در قم افزود: از استان قم در گروه آزمایشی ریاضی از مجموع ٢ هزار و ۱۶۷ داوطلب ۷۴۹ نفر خانم و یک‌هزار ۴۱۸ نفر آقا، در گروه آزمایشی تجربی از مجموع هفت‌هزار و ۶۰۹ داوطلب پنج هزار و ۷۷ نفر خانم و ٢ هزار و ۵۳۲ نفر آقا، در گروه آزمایشی انسانی از مجموع پنج هزار و ۷۳۳ داوطلب سه هزار و ۶۹۷ نفر خانم و ۲ هزار و ۳۶ نفر آقا، در گروه آزمایشی هنر از مجموع ۸۳۲ داوطلب ۶۱۴ نفر خانم و ۲۱۸ نفر آقا و در نهایت در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی از مجموع یک‌هزار و ۱۷۳ داوطلب ۸۲۷ نفر خانم و ۳۴۶ نفر آقا در آزمون شرکت کردند.

حبیب زاده همچنین در خصوص نوبت و تاریخ برگزاری آزمون سراسری اردیبهشت‌ماه گفت: گروه ریاضی فیزیک و علوم انسانی صبح پنجشنبه ششم اردیبهشت‌ماه، گروه آزمایشی هنر و زبان عصر پنجشنبه ششم اردیبهشت‌ماه و گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه هفتم اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

حبیب‌زاده گفت: علاوه بر دانشگاه قم، دانشگاه‌های مفید، آزاد اسلامی، شهاب دانش و فنی و حرفه‌ای نیز در گروه‌های آزمایشی مختلف در استان قم به عنوان حوزه امتحانی در آزمون سراسری اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳، تعیین شده‌اند.

گفتنی‌است نوبت اول برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ برای همه داوطلبانی که در موعد مقرر پنجم تا ۱۵ آذر ماه نسبت به ثبت نام در آزمون سراسری اقدام کرده‌اند.

source

توسط nastoor