اهمیت سئو و تولید محتوا در کسب و کار

خانجان الکوزی عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری طالبان گفت که بندر چابهار نسبت به بندر واگه کراچی از مزایای بیشتری برای انتقال کالاها برخوردار است.

او اضافه کرد که در کنار فراهم سازی سهولت‌های زیادی از جانب ایران، انتقال کالا از این بندر تجارتی ارزان‌تر تمام شده و از امنیت بیشتری نیز برخواردار می‌باشد.

بربنیاد گفته‌های الکوزی؛ در چابهار تاسیسات پیشرفته‌ی ساخته شده که این تاسیسات سهولت‌های زیادی را برای انتقال کالا فراهم کرده است.

در همین حال مقام‌های ‌وزارت صنعت و تجارت می‌گویند که افغانستان کالای مورد نیازش را از کشورهای مختلف وارد میکند و از وابستگی تجاری به کشور خاصی رهایی یافته است.

عبدالسلام آخندزاده جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت که دیگر زمان آن گذشته که کشورها برای استفاده جویی سیاسی، اقتصاد و تجارت افغانستان را تحت فشار قرار بدهند.

جواد اشاره کرد که هرچند پاکستانی‌ها برای ۱۱ روز تمام گذرگاه‌های خود را به روی وسایط تجاری افغانستان بسته بود؛ اما برعکس گذشته هیچگونه تاثیری در قیمت مواد خوراکه در بازارهای افغانستان نداشت.

بربنیاد گفته‌های جواد؛ قبل از این با بسته شدن راه‌های پاکستان، قیمت مواد خوراکه تا ۵۰ درصد در بازار کشور افزایش پیدا میکرد.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت خاطر نشان کرد که افغانستان، خلای ناشی از بسته‌شدن گذرگاه‌های پاکستان را از دیگر کشورهای همسایه پُر ساخته است.

source

توسط nastoor