به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در روز پنجشنبه 2 آذرماه 1402 در سالن استاد شهناز خانه‌ی هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این مجمع انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن برگزار خواهد شد و اعضای مجمع هیئت مدیره را برای مدت دو سال و بازرسان را برای یک سال آینده انتخاب خواهند کرد.

اعضای پیوسته انجمن صنفی عکاسان مطبوعات با همراه داشتن کارت معتبر انجمن می‌توانند در مجمع عمومی شرکت کنند.

مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی روز 5 شنبه دوم آذرماه از ساعت 9 صبح در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان ایرانشهر خیابان موسوی شمالی پارک هنرمندان خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

source

توسط