از طریق عاملیت‌ها؛

صنعت ماشین: بهمن دیزل انواع کامیون فورس 6 تن خوابدار و بدون کابین خواب، فورس 12 تن و همچنین کامیون امپاور BD300 (باری و کمپرسی) و کشنده امپاور BD500 و مینی بوس پگاسوس را به صورت نقدی می‌فروشد.

source

توسط