شانزدهمین برنامه محله گردی امسال انجمن عالی قاپو قزوین، بازدید از محله راه ری، آثار و بنا‌های تاریخی آن و بیان پیشینه‌ی کهن این محله در ادوار مختلف و آثاری، چون آب انبار سردار بزرگ، حمام راه ری، و مسجد سلجوقی سنجیده است.

این برنامه محله گردی ساعت ۹ و چهل و پنج دقیقه صبح جمعه دهم آذر برگزار می‌شود.

محل تجمع اولیه بازدیدکنندگان خیابان راه آهن نبش کوچه شهید علوی اعلام شده است.

source

توسط nastoor