ابوالفضل موتاب‌ها مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی گفت: در هشت ماهه نخست امسال هشت میلیارد و ۳۹۱ میلیون و ۴۸۲ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحد‌های ۱۳ گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

وی افزود: از این میزان انرژی تولیدی سه میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۶۳۵ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحد‌های نیروگاه سیکل ترکیبی و چهار میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۸۴۷ هزار کیلووات ساعت انرژی در چهار واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

رئیس هیات مدیره نیروگاه شهید رجایی بیان کرد: این میزان انرژی در حالی تولید شده است که هم اکنون واحد ۲۵۰ مگاوتی شماره سه بخاری این نیروگاه برای انجام تعمیرات اساسی، واحد شماره دو بخاری جهت تعمیرات بازدید دوره‌ای و واحد شماره چهار گازی سیکل ترکیبی آن تحت تعمیرات بازدید محفظه احتراق از مدار تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات و کسب آمادگی لازم به مدار تولید باز خواهند گشت.

source

توسط nastoor