نساجی ترمز سپاهان را کشید؛ رحمتی نوار بردهای مورایس را پاره کرد – سپیده نیوز | خبرگزاری تحلیلی فارسی ایران و جهان

source

توسط