عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه‌آهن در شرکت ساخت در نشست خبری امروز  با بیان اینکه امسال ۴ پروژه ریلی در اولویت تکمیل قرار گرفته است گفت: تاکنون عملیات احداث ۲ پروژه تمام شده است.

وی ادامه داد: مراکز انبوه جمعیتی و باری طبق قانون برنامه پنجم و ششم باید به شبکه ریلی متصل شوند.

خطیبی  با بیان اینکه  برای احداث راه‌آهن همدان-سنندج در همه طول مسیر اراضی ملی در اختیار نداشتیم افزود: در این راستا تقاطع‌های غیرهمسطح ساخته شد که بیش از ۷۰ تقاطع غیرهمسطح و پل دارد‌.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن در شرکت ساخت، گفت: ۲۲ هزار تن ریل ملی در این خط استفاده شده است. ۱۰۸ دستگاه سوزن ساخت داخل نیز در این خط ریلی استفاده شده است؛ امسال تاکنون ۱۹۵ کیلومتر راه‌آهن از ۴۷۵ کیلومتر برنامه‌ریزی شده افتتاح شده است.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن در شرکت ساخت‌ گفت: ۴۵۰ هزار مسافر و ۱.۸ میلیون تن بار در سال اول افتتاح در این خط ریلی جابه‌جا می‌شود.

source

توسط nastoor