به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، او در تمامی زندگی به انسان، آزادی، آگاهی و رهایی انسان اندیشید و در این راه به جد و جهد قلم و قدم زد.

خالق “فاشیسم ابدی” کتاب‌هایش در میلیون ها نسخه و به بیشتر زبان ها ترجمه و نشر یافته و در میهن ما نیز مشتاقان و خوانندگان فراوان دارد.

“فاشیسم ابدی”، مجموعه ای از یادداشت ها ی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مصاحبه های خواندنی و ماندنی اوست که توسط غلامرضا امامی از زبان اصلی ایتالیایی به فارسی ترجمه شده و مورد استقبال خوانندگان ایرانی قرار گرفته است.

بخش اول این کتاب به ویژگی های چهارده گانه گانه فاشیسم در جوامع پرداخته است. “اومبرتو اکو” در فاشیسم ابدی به روشنی توضیح می‌دهد که چگونه سنت گرایی، خردگریزی، خرد گریزی، دشمن انگاری قهرمان گرایی و….. چگونه در جهان ما الگویی از فاشیسم ساخته که هردم در حال گسترش است. اومبرتو اکو بیان می کند که اگر دیر بجنبیم فاشیسم ناب بی‌پایان رخنه کرده در جهان ، هر چه از خرد، احساس، انسان، طبیعت، آزادی دردهایی که برجای مانده به فراموشی ابدی می سپرد.

در بخش دوم کتاب که مصاحبه های اکو آمده، اعظم زنگنه روزنامه نگار نامی ایرانی مقیم اروپا با وی به گفتگویی جذاب و خواندنی با او پرداخته و اکو از زندگی و زمانه و اندیشه هایش به روانی و سادگی سخن گفته است. گفتنی است که پیش از این نیز از اومبرتو اکو این کتاب‌ها از سوی غلامرضا امامی، به فارسی ترجمه و منتشر شده است. “چگونه با ماهی قزل آلا سفر کنیم؟ مجموعه ی طنزها یی پیرامون دنیای مدرن. ” دلدادگان “روایتی از شاهکاری ادبی . ” سه قصه” به قول اکو برای ۹ساله ها تا ۹۰ ساله ها.

۵۷۵۷

source

توسط