بی‌بی‌سی فارسی در این روز‌ها که هر لحظه با بمباران وحشیانه مناطق صددرصد مسکونی غزه در هر زمان ده‌ها نفر و گاهی دسته‌های صدتایی از کودکان و زنان قتل‌عام می‌شوند، اخبار خود را از این وقایع چرخانده و به سه دسته از اخبار بیشتر توجه می‌کند؛ اول اشاره به اسیران صهیونیست (که بی‌بی‌سی دروغگو آن‌ها را گروگان می‌نامد)، دوم خبر مربوط به ثبت خرناس یک گربه در گینس و سوم خبر مربوط به روباهی که با شکستن ظرف‌های یک کافه در لندن باعث تعطیلی آن کافه شد!

دو روز پیش عبدالکریم سروش که در لندن سخنرانی می‌کرد در ابتدای درس خود به این جماعت اشاره کرد و گفت در تعجب است از اینکه وقتی مظلومیت فلسطینی‌ها را افراد نابینا و ناشنوا هم می‌بینند و می‌شنوند، چگونه پاره‌ای از هموطنان در حمایت از این سبعیت و درنده‌خویی اسرائیل مطلب می‌نویسند.

پوند‌های انگلیسی که در خون کودکان فلسطینی زده می‌شود و خرده می‌شود، از گزارشگران و مجریان بی‌بی‌سی سگانی بسیار درنده ساخته که حقیقتاً باید صدای پارس آنان را با عنوان آزاردهنده‌ترین صدای سبعیت در گینس ثبت کرد.

منبع: فارس

source

توسط nastoor