سردار موسی کمالی، مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح در نشست تیم ارزیاب قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح گفت: امروز بیکاری یکی از چالش‌های بزرگ جامعه است و مقابله با این چالش مستلزم داشتن مهارت است.

وی افزود: موضوع مهارت آموزی یک مسئله ملی و فراسازمانی است و نیازمند همکاری نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های کشوری است و در این راستا سند ملی مهارت آموزی و اشتغال در شورای عالی اشتغال کشور تصویب و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح بیان کرد: این سند به عنوان سند وفاق نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های کشوری است. متولی مهارت آموزی سازمان فنی و حرفه‌ای و دستگاه‌های کشوری هستند و نیرو‌های مسلح به دلیل اهمیت موضوع و ملی بودن آن به کمک دستگاه‌های دولتی آمده‌اند و با اتحاد و همکاری نیرو‌های مسلح امر مهارت آموزی قابل تحقق خواهد بود.

وی با بیان اینکه ما بنا داریم سربازی که وارد بازار کار می‌شود مجهز به مهارت باشد تا بتواند با بیکاری مقابله کند، گفت: هدف این است که ما سربازان را مجهز و توانمند کنیم و آموزش‌های نیرو‌های مسلح را نیز به یک برند تبدیل کنیم تا در بازار کار آن‌هایی که از طریق نیرو‌های مسلح گواهینامه گرفته‌اند از مقبولیت بیشتری برخوردار باشند. باید کاری کنیم که اعتبار گواهینامه‌ها بیشتر شوند و جوانان به واسطه اعتبار مدارک بتوانند شغل مناسب خود را پیدا کنند.

source

توسط nastoor