صادق حسین زاده  با اشاره به آغاز برداشت مرکبات جنوب کرمان گفت: جنوب کرمان با سطح ۳۳ هزار هکتار انواع مرکبات و تولید بالغ بر ۶۰۰ هزار تن محصول، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

او افزود: در جنوب کرمان، ارقام محلی، والنسیا، گریپ‌فروت، نارنگی و لمون‌ها تولید می‌شود که ۳۰ هزار هکتار آن بارور و بقیه غیربارور است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: بیشترین باغات مرکبات در شهرستان‌های عنبرآباد، جیرفت و کهنوج  است و  کیفیت محصولات نیز مرغوب می باشد. 

او عمده‌ترین ارقام مرکبات را پرتقال، گریپ فروت و نارنگی عنوان کرد که برداشت آن‌ها از نیمه اول مهر ماه آغاز شده است  و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد.

source

توسط nastoor