سید احمد فاضل زاده، رئیس مؤسسه ISC گفت: بر پایه آخرین یافته­‌های پروژه مشترک الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد بر اساس عملکرد استنادی یکساله در سال ۲۰۲۲، تعداد ۲۱۳۸ پژوهشگر ایرانی در میان تعداد کل ۲۱۰.۱۹۸ پژوهشگر بین‌المللی حضور دارند.

فاضل زاده گفت: شمار پژوهشگران ایرانی در سال ۲۰۲۲ (۲۱۳۸) نسبت به سال ۲۰۲۲ (۱۹۴۱) ۱۵/۱۰ درصد افزایش داشته است.

ایران رتبه نخست را از به لحاظ تعداد پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر در میان کشور‌های اسلامی به خود اختصاص داده است و کشور‌های ترکیه و عربستان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

 دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران به ترتیب دارای بیشترین تعداد پژوهشگر پراستناد دو درصد هستند.

فاضل زاده گفت: در فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان به تفکیک حوزه موضوعی بر اساس نتایج سال ۲۰۲۲، چهار حوزه موضوعی پزشکی بالینی، مهندسی، شیمی و فناوری‌های راهبردی (هوش مصنوعی، نانو، فرایند‌های ساخت پیشرفته و…) به ترتیب رتبه‌های یک تا چهار را در میان رشته‌های موضوعی به لحاظ فراوانی پژوهشگران پراستناد کسب کرده اند.

source

توسط nastoor