نخستین جشنواره “سایه‌بان‌ها، چتر‌های حرارتی و خورشیدی” که با هدف جذب و حمایت از ایده‌ها، طرح‌های فناورانه و خلاق در حوزه مدیریت مصرف انرژی و سرمایش سنتی، در محل پارک علم و فناوری نیرو مستقر در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

در این جشنواره از صاحبان ۱۳ طرح فناورانه حوزه انرژی تجلیل شد. در مجموع ۴۳ طرح و ایده شامل بخش‌های کشاورزی، فناوری‌های نوین و خودرو هر کدام ۶ طرح، بخش خانگی ۱۰ و بخش صنعتی نیز ۱۵ طرح و ایده به دبیرخانه جشنواره ارائه شده است. ۳۵ طرح از سوی اشخاص حقیقی و ۸ طرح و ایده دیگر توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها به دبیرخانه ارسال شد که از این بین برترین طرح‌های این جشنواره زیر انتخاب شدند.

 

source

توسط nastoor