زن همه‌چیز را می‌دانست جز درخواست ازدواج! او به‌خوبی می‌دانست که خورشیدگرفتگی کامل حلقوی از مقصد سفرشان، یعنی دریاچه ابرت (Lake Abert) در اورگن (Oregon) قابل مشاهده است.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

او می‌دانست که گرفت حلقه‌ آتش بعدی در ایالات‌متحده 16 سال دیگر رخ خواهد داد و این یک فرصت عکاسی نادر است. او اطلاع داشت که قرار است تنها یا همراه با نامزدش در مقابل گرفت و دوربین به شکل سایه دیده شود.

این زن می‌دانست که فاز حلقوی این گرفت تنها چند دقیقه دوام دارد و برای آن ساعت‌ها برنامه‌ریزی شده است. او می‌دانست که دوستشان دوربین را در فاصله 400 متری آن‌ها در پایین پشته نصب کرده است. چیزی که او اطلاعی از آن نداشت، درخواستی بود که از او شد. اما او جواب را می‌دانست: «بله».

source

توسط